Privatumo Politika

Pradžia / Privatumo Politika
 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB “Ortodenta” (toliau – Klinika), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: Klinikai teikiant Jums sveikatos priežiūros paslaugas; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Klinikos ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant skatinti Klinikos žinomumą; Jums lankantis Klinikos interneto svetainėje ar Klinikos socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; Jums teikiant užklausas ir kt.. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Klinika, vadinami – Duomenų subjektais.

 1. Apie Kliniką

Klinika reiškia UAB ,,Ortodenta”, juridinio asmens kodas 224265920, adresu A. Juozapavičiaus g. 6A-9C, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Kliniką kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais klinika@ortodenta.lt.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Klinikos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, informaciją apie Jūsų sveikatą ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Klinika renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Klinika nurodytų tikslų.

 1. Asmens duomenų tvarkymas vykdant asmenų registraciją vizitui Klinikoje

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Asmenys, kurie užsiregistruoja vizitui

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), 9 straipsnio 2 dalies a punktas, h punktas.

Vardas, pavardė, telefono numeris, informacija apie vizitą, kiti duomenys, kuriuos asmuo pasirenka pateikti).

Nėra

IT įrangos administratoriai ir tiekėjai

Iki registruoto vizito pradžios

Asmenų, kurie užsiregistruoja vizitui, atstovai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Vardas, pavardė, telefono numeris, ryšys su asmeniu (atstovavimo pagrindas)

Nėra

IT įrangos administratoriai ir tiekėjai

Iki registruoto vizito pradžios

 1. Asmens duomenų tvarkymas, teikiant sveikatos priežiūros (odontologijos / burnos priežiūros) paslaugas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Pacientai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), b punktas (sutartis), c punktas (teisinė prievolė), BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas), h punktas (teikti sveikatos priežiūros paslaugas), g punktas (svarbus viešasis interesas)

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), specialių kategorijų duomenys (suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, skirti medikamentai, pacientų būklės aprašymai, sveikatos anketa, ligų istorija, veido, žandikaulio nuotraukos, ir kt.), kiti duomenys, susiję su atsiskaitymu už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (banko sąskaitos numeris, suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kaina, mokėjimo data, mokėjimo atidėjimas, kasos čekyje nurodyta informacija ir kt.), kiti duomenys.

Valstybės įstaigos ir institucijos, kurioms įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę gauti asmens duomenis (teismai, advokatai, antstoliai, notarai, Duomenų valdytojo priežiūrą atliekanti institucija), kitos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės / įstaigos

IT įrangos administratoriai ir tiekėjai, buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė

Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-11-29 įsakyme Nr. 515 nurodytais terminais.

Pacientų atstovai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, ryšys su asmeniu (atstovavimo pagrindas), kiti duomenys, susiję su atsiskaitymu už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (banko sąskaitos numeris, suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kaina, mokėjimo data, kasos čekyje nurodyta informacija ir kt.).

Valstybės įstaigos ir institucijos, kurioms įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę gauti asmens duomenis (teismai, advokatai, antstoliai, notarai, Duomenų valdytojo priežiūrą atliekanti institucija).

IT įrangos administratoriai ir tiekėjai, buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė

Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-11-29 įsakyme Nr. 515 nurodytais terminais.

 1. Asmens duomenų tvarkymas, primenant pacientams apie paskirtą vizito laiką

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Pacientai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, pavardė, telefono numeris, informacija apie vizitą, kiti duomenys

Nėra

Nėra

Iki registruoto vizito pradžios

 1. Visuomenės informavimas ir Klinikos įvaizdžio kūrimas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Pacientai ir kiti asmenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, komentaro (atsiliepimo) turinys, kiti duomenys.

www.ortodenta.lt svetainės lankytojai

Interneto svetainės administratorius

3 metai nuo sutikimo gavimo

 1. Teikiamų Klinikos sveikatos priežiūros (odontologijos / burnos priežiūros) paslaugų kokybės gerinimas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Pacientai ir kiti asmenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, komentaro (atsiliepimo) turinys, IP adresas

Nėra

Interneto svetainės administratorius

3 metus nuo sutikimo davimo

 1. Asmens duomenų tvarkymas, vykdant Klinikos patalpų vaizdo stebėjimą

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Asmenys, patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Asmens vaizdo duomenys (atvaizdas)

Valstybės institucijos, kurioms įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę gauti asmens duomenis

Vaizdo stebėjimo įrangos tiekėjas

14 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo

 1. Asmens duomenų tvarkymas telefoninių pokalbių įrašymu metu (kylančių ginčų tarp Klinikos ir paciento išsprendimui ir įrodymų apie sudarytus susitarimus dėl teikiamų paslaugų rinkimui)

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Asmuo, skambinantis į Kliniką arba Klinikos skambučio adresatas

BDAR 6 straipsnis 1 dalies 1 dalies a punktas (sutikimas), f punktas (teisėtas interesas), 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)

Asmens balso duomenys, telefono numeris, kiti duomenys, kurie gali būti užfiksuoti telefoninio pokalbio metu

Valstybės institucijos, kurioms įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę gauti asmens duomenis

Telefonijos paslaugų teikėjas

2 savaitės nuo garso įrašo sukūrimo

 1. Kandidatų atranka

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Kandidatai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), c (teisinė prievolė)

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris), pageidaujama pozicija ir darbo užmokestis (darbo sąlygos), darbo patirtis (darbovietė, pareigos, galintis/rekomendaciją teikiantis asmuo), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodyti duomenys

Buvęs ar esamas darbdavys

Nėra

2 mėnesius nuo kandidato atrankos proceso pabaigos

 1. Klinikos sutarčių su kontrahentais fiziniais ir juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Sutarties šalis fizinis asmuo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)

Vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo numeris, el. paštas, telefono numeris, asmens kodas, parašas, kiti duomenys numatyti sutartyje

Nėra

Nėra

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Darbuotojai, kontrahento juridinio asmens darbuotojai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas kontrahento darbuotojų atžvilgiu), BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis darbuotojo atžvilgiu)

Vardas, pavardė, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys

juridinis asmuo

Nėra

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Klinika: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, užklausos turinį (informacija, kurią pats pasirenkate mums pateikti).

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis susisiekti ir Jums atsakyti negalėsime.

Nurodyti asmens duomenys saugomi 3 metus nuo užklausos ir / ar prašymo gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Todėl prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje www.ortodenta.lt naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintus slapukus:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Galiojimo laikas
__ga Slapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus 2 metus
__gat Slapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus 1 diena
__gid Slapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus 1 diena
__collect Registruoja svetainės lankytojo įrenginį ir stebi jo elgesį Naršymo sesijos metu
Rinup-a9eeedaa3cb8e7536c51e5ba0b475151 Neklasifikuotas slapukas Naršymo sesijos metu
Rinup-e1d06ca8d93286e12a948692f02adac2 Neklasifikuotas slapukas Naršymo sesijos metu
 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų teisėtų atstovų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų, bankų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip IT specialistai, interneto svetainės administratoriams ir kt., jei šių duomenų pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, pasiekti, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Klinikos veiklos (akcijų) ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos (akcijų) ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Klinikos veiklą (akcijas) ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

  1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Informaciją apie Jūsų sutikimo atšaukimą galite pateikti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.

  1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 2. Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite mūsų interneto svetainėje www.ortodenta.lt.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022-04-22.